RSS

Monthly Archives: marts 2014

Video

 

Ražošanas apvienība “Lauktehnika”

Ražošanas apvienība “Lauktehnika” I daļa

This slideshow requires JavaScript.


Ražošanas apvienība “Lauktehnika” II daļa

This slideshow requires JavaScript.

 

Tikšanās 27.02.2014.

This slideshow requires JavaScript.

 

PĒTERIS LAPIŅŠ (stāsta Jānis Kalniņš)

Lauktehnikas simbols”, vai kā tagad saka – seja, neapšaubāmi bija Pēteris Lapiņš. Šajā sistēmā viņš strādāja no paša sākuma, no 1940. gada septembra, kad izveidoja Krustpils MTS (mašīnu traktoru staciju).Lapins_Peteris_mazais
1968.gadā man paveicās pie viņa iziet mācību-ražošanas praksi kā LLA LMF (Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultāte) pēdējā kursa studentam. Pēteris Lapiņš toreiz jau bija Latvijas PSR Nopelniem bagātais lauksaimniecības mehanizators, Latvijā pirmās specializētās kapitālā remonta darbnīcas vadītājs. 1969.gadā sāku strādāt pie viņa par vecāko inženieri – tehnologu.
P.Lapiņam bija mehāniķa izglītība, bet kā apdāvināts tehniskās izdomas praktiķis viņš bija daudzu mehānismu un palīgierīču izgudrotājs. Viņš uzreiz piesaistīja mani par līdzautoru. Viņa idejas – mans aprēķins un rasējums. Tālāk izgatavošana, ieviešana un noformēšana.
Tajos laikos partija un valdība uzmundrināja tautu, izvirzot skaļus saukļus veltītus kādām svarīgām gadadienām, kongresiem vai citiem notikumiem, kam par godu bija jāsastāda trieciendarba plāni. P.Lapiņam vienmēr pietika tehnisku ideju šiem plāniem. Viņš izmantoja partijas un valdības tieksmi plātīties, lai realizētu praktiski vajadzīgus tehniskus jauninājumus.
Mans darba sākums ”Lauktehnikā” sakrita ar specializācijas maiņu – traktoru DT-20 vietā vajadzēja apgūt traktoru T-40 dzinēju D-37 kapitālo remontu. Daudz ideju, rasējumu un tehniskas dokumentācijas atvedu no Vladimiras traktoru rūpnīcas. P.Lapiņš pielāgoja risinājumus mūsu apstākļiem, galvas kūpēja, darba bija pilnas rokas. Pēc tam nāca traktoru T-74 kapitālā remonta specializētais cehs, Autotraktoru elektroiekārtu kapitālā remonta cehs ut.t. Sapelnījām veselu kaudzi visādu atzinību gan sev, gan „Lauktehnikai” par racionalizācijas un zinātniski tehniskā darba sasniegumiem.
Vēlāk tika izveidots Nestandarta tehnoloģisko iekārtu izgatavošanas cehs, kurā strādāja labākie meistari P.Lapiņa vadībā., pēc tam ceha vadību pārņēma Inārs Gailītis. P.Lapiņš vēl ļoti cienījamā vecumā turpināja darboties un bija noderīgs „Lauktehnikai”.
Pēteris Lapiņš prata apieties ne tikai ar dzelžiem. Viņa rokās paklausīga bija smalkā vijole – agrākos gados viņš spēlēja lauku kapellā. Viņš rūpējās, lai visapkārt darbā un sadzīvē tiktu ievērotas ģimeniskās tradīcijas – kopīgas dzīves jubileju svinēšana ar mūziku, dziedāšanu un dancošanu.

 

Birkas: ,